Çin Seddi

Dünyadaki en uzun savunma duvarı olarak bilinen Çin Seddi mimari yönden hayranlık uyandırır ve “dünya’nın ejderhası” olarak da anılır. 2007 tarihinde dünyanın yedi harikasından biri olarak seçilen bu duvar Çin’in kuzeybatı yönü boyunca uzanmaktadır. Duvarın yapımına Milattan Önce 221 yılında başlanmış olup yapımı Milattan Sonra 17. Yüzyıla kadar devam etmiştir.

Çin Seddi’nin toplam uzunluğu 8851,8 kilometre olup yapımında yaklaşık üç milyona yakın işçi çalışmıştır. Duvarın başlangıcı Po Hay Körfezi kıyısıdır ve Huhang nehrini ikiye ayırarak Gobi Çölü’nün güneyinden batıya doğru devam eder. Duvarın en son onarımı Ming Hanedanlığı tarafından yapılmıştır.

Çin Seddi Neden Yapılmıştır?

Çin Seddi’nin yapılış amacı yirmiden fazla olan Çin hanedanlarının sınırlarını savaş halinde olunan beylikler döneminde koruma altına almaktır. QinShiHuang tarafından ülkede kuzey taraftan yapılacak Türk ve Moğol saldırıları önlenmek istenmiştir.

Seddin yapılış sebepleri ile ilgili tarihçiler pek çok farklı görüşe sahiptir. Genel olarak bakıldığında bu duvar ile ülke hükümdarı ülkeyi tek elden yönetebildiğini bütün dünyaya göstermek ve savaşta esir düşen komşu hanedanlarının çalıştırılmak istenmesi de amaçlar arasında yer almaktadır.

Çin Seddi Özellikleri

Çin Seddi tarihi açıdan bir savunma duvarı olarak ifade edilmektedir. gaziantep bayan escort Çünkü duvar üzerinde her iki yüz metrede bir gözetleme kuleleri, siperler ve okçu yerleri vardır. Duvarın tamamına bakıldığında ciddi işçilik ve sağlamlık olmadığı görülmektedir. Bunun nedeni ise duvarın bazı kısımlarında hafif yapı malzemeleri bazı bölgelerinde ise sağlam tuğlalar kullanılmasıdır.

Günümüzde Çin Seddi turizm açısından büyük öneme sahiptir. Her yıl çok sayıda turist tarafından ziyaret edilen bu duvar sportif faaliyetler açısından da ilgi görmektedir. Duvarın üst kısmının kalınlığı 6 metre olup burada tarihi koşulara imza atılmıştır.

 

Yorum Bırakın